Home / Over RECVOL

Over RECVOL

RECVOL Rivierenland

Onder dit kopje kunnen jullie alle gegevens vinden van de vereniging RECVOL Rivierenland. Allereerst natuurlijk het ontstaan in 1983 en de historie van meer dan een kwart eeuw.

In het kort staan alle gegevens van onze volleybalkoepel nog eens opgenomen onder het kopje ‘In vogelvlucht’. Een bij uitstek geschikte folder om mee te nemen naar belangstellenden die mee willen doen aan een volleybalcompetitie voor recreanten.

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn de formele basis van RECVOL Rivierenland. Hierin staat precies aangegeven hoe te handelen, voor de leden, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Onder de rubriek lidmaatschap staan de financiële verplichtingen aangegeven. Een blik is voldoende om te zien wat deelnemen aan de competitie kost.

Hoe het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur er uit zien zijn de volgende items. Eveneens nemen wij de vergaderstukken op.

Tenslotte staat het gehele programmaboekje in pdf opgenomen. Altijd handig als je je eigen boekje zo snel niet kunt vinden.