Home / Privacy beleid

Privacy beleid

Versie 2.0 voor het laatst aangepast op 1 oktober 2022

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt als u gegevens aan ons verstrekt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Middels ons privacy beleid laten wij u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe wij uw privacy proberen te waarborgen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten en activiteiten van Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van de bij ons aangesloten volleybalverenigingen of van volleybalbonden waar wij mee samenwerken.
Dit privacy beleid is ook van toepassing op de website www.recvol.nl.

Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn respecteert de privacy van alle aangesloten volleybalverenigingen en van hun leden en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactpersonen
Alle bij Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn aangesloten verenigingen zijn verplicht de persoonsgegevens van een contactpersoon op te geven. De contactpersoon zal door het bestuur worden benaderd als belangrijke informatie binnen onze vereniging gedeeld moet worden. Ook kunnen andere verenigingen aan de hand van deze contactpersonen met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld als het gaat om het verzetten van een wedstrijd. Het bestuur vraagt bij inschrijving om akkoord, aan de verenigingscontactpersoon voor het plaatsen van de persoonsgegevens op de website www.recvol.nl zodra de gegevens van die persoon aan het bestuur worden doorgegeven. De Contactpersonen zullen op het bij ons bekende e-mailadres ook de nieuwsbrief ontvangen. In de nieuwsbrief kan immers belangrijke informatie staan waar de contactpersoon van op de hoogte dient te zijn. Wij zullen de gegevens van de contactpersonen niet gebruiken voor andere doeleinden en niet proberen te combineren met mogelijk andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten aan ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms zullen we om nadere informatie en mogelijk persoonlijke gegevens vragen om vragen te kunnen beantwoorden en inhoudelijk op berichten te kunnen reageren. De berichten zullen worden opgeslagen op de beveiligde computers van bestuursleden van Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden en niet proberen te combineren met mogelijk andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De berichten zullen worden verwijderd zodra ze hun relevantie hebben verloren.

Website
www.recvol.nl is een website die Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn beheert. De gegevens op de website zijn puur ter informatie of bedoeld om verenigingen en spelers beter met elkaar te kunnen laten communiceren. Als u gegevens van uzelf wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden of van de website wilt laten halen, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon. Zie onderstaande gegevens. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden en niet proberen te combineren met mogelijk andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Delen van gegevens
Persoonsgegevens waarover wij beschikken zullen niet worden gedeeld met derden. In enkele gevallen kan de informatie worden gedeeld binnen ons bestuur. De bestuursleden van Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Vragen en opmerkingen
We controleren regelmatig of ons privacy beleid nog voldoet. Heeft u vragen over ons privacy beleid of heeft u opmerkingen of aanbevelingen, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon:

Wim van de Logt
06-1522 1385
secretaris@recvol.nl