Home / Over RECVOL / Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lid van onze vereniging kunnen worden volleybalverenigingen, bedrijfsteams, buurt- en wijkverenigingen etc.

Contributie en bijdragen

door de Adviesraad van RECVOL Rivierenland zijn de navolgende bedragen vastgesteld:

* entreegeld

nieuwe leden zijn eenmalig een extra bedrag verschuldigd als tegemoetkoming in alle investeringen die eerder door de andere leden zijn gedaan. Een nieuw lid betaalt eenmalig een entreegeld van € 20,–.

* contributie

een lid (dit zijn de verenigingen, clubs e.d.) betaalt jaarlijks € 50,– aan contributie.

* teamgeld

– een lid betaalt voor elk deelnemend team aan de competitie € 15,–.
– een lid betaalt voor elk deelnemend team aan de beker € 17,50.
( € 25,00 voor teams die niet verbonden zijn aan RECVOL of aan Maas & Waal)