Home / Over RECVOL / Dagelijks bestuur / Rooster van aftreden

Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden van het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit.

2019 Teunis van Aalst en Ida van Wamel
2020 Anno Muller
2021 Peter Oudejans en Martin Snijder

De bestuursverkiezingen vinden plaats in de voorjaarsvergadering (april) van de Adviesraad.