Home / Over Maas en Waal / Privacybeleid Maas & Waalse Recreanten Volleybalbond

Privacybeleid Maas & Waalse Recreanten Volleybalbond

Versie 1.0 voor het laatst aangepast op 25 mei 2018

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt als u gegevens aan ons verstrekt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Middels ons privacybeleid laten wij u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe wij uw privacy proberen te waarborgen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en activiteiten van de Maas & Waalse Recreanten Volleybalbond. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Maas & Waalse Recreanten Volleybalbond niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van de bij ons aangesloten volleybalverenigingen of van volleybalbonden waar wij mee samenwerken.
Uitgezonderd de samenwerking met RECVOL Rivierenland met betrekking tot het beheer van de website www.recvol.nl.

De Maas & Waalse Recreanten Volleybalbond respecteert de privacy van alle aangesloten volleybalverenigingen en van hun leden en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Spelerskaarten
Wanneer spelers zich bij onze bond willen aanmelden, dan vragen wij de verenigingen waar de spelers voor willen uitkomen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor de afgifte van een spelerskaart. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde computers van bestuursleden van de Maas & Waalse Recreanten Volleybalbond. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden en niet proberen te combineren met mogelijk andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Contactpersonen
Alle bij de Maas & Waalse Recreanten Volleybalbond aangesloten verenigingen zijn verplicht de persoonsgegevens van een contactpersoon op te geven. De contactpersoon zal door het bestuur worden benaderd als belangrijke informatie binnen onze bond gedeeld moet worden. Ook kunnen andere verenigingen aan de hand van deze contactpersonen met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld als het gaat om het verzetten van een wedstrijd. Het bestuur gaat er vanuit dat de contactpersoon instemt met het plaatsen van de persoonsgegevens op de website www.recvol.nl zodra de gegevens van die persoon aan het bestuur worden doorgegeven. De Contactpersonen zullen op het bij ons bekende e-mailadres ook de nieuwsbrief ontvangen. In de nieuwsbrief kan immers belangrijke informatie staan waar de contactpersoon van op de hoogte dient te zijn. Wij zullen de gegevens van de contactpersonen niet gebruiken voor andere doeleinden en niet proberen te combineren met mogelijk andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten aan ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms zullen we om nadere informatie en mogelijk persoonlijke gegevens vragen om vragen te kunnen beantwoorden en inhoudelijk op berichten te kunnen reageren. De berichten zullen worden opgeslagen op de beveiligde computers van bestuursleden van de Maas & Waalse Recreanten Volleybalbond. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden en niet proberen te combineren met mogelijk andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De berichten zullen worden verwijderd zodra ze hun relevantie hebben verloren.

Website
www.recvol.nl is een website die de Maas & Waalse Recreanten Volleybalbond gezamenlijk beheert met RecVol Rivierenland. De gegevens op de website zijn puur ter informatie of bedoeld om verenigingen en spelers beter met elkaar te kunnen laten communiceren. Als u gegevens van uzelf wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden of van de website wilt laten halen, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon. Zie onderstaande gegevens. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden en niet proberen te combineren met mogelijk andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Nieuwsbrief
De bij ons bekende persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor de afgifte van onze digitale nieuwsbrief (uitgezonderd contactpersonen gemeld via het inschrijvingsformulier). Leden die de nieuwsbrief willen ontvangen dienen zichzelf hiervoor aan te melden via onze website www.recvol.nl . Bij de ontvangst van de nieuwsbrief zit iedere keer ook een mogelijkheid om u af te melden. Maakt u hier gebruik van, dan ontvangt u vanaf dat moment geen nieuwsbrief meer en zullen wij de van u bekende gegevens verwijderen. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden en niet proberen te combineren met mogelijk andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Delen van gegevens
Persoonsgegevens waarover wij beschikken zullen niet worden gedeeld met derden. In enkele gevallen kan de informatie worden gedeeld binnen ons bestuur of met het bestuur van RecVol Rivierenland. De bestuursleden van de Maas & Waalse Recreanten Volleybalbond en RecVol Rivierenland zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Vragen en opmerkingen
We controleren regelmatig of ons privacybeleid nog voldoet. Heeft u vragen over ons privacybeleid of heeft u opmerkingen of aanbevelingen, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon:

Wim van de Logt
06-15221385
voorzitter@volleymaasenwaal.nl