Home / Geschiedenis RECVOL

Geschiedenis RECVOL

Eind 1983 nam Han Helmink namens de Veteranen van de Algemene Plattelands Jongeren Vereniging Jong Gelre afdeling Maurik het initiatief om eens te kijken of een volleybalcompetitie voor recreatief spelende teams in de Betuwe mogelijk was.
De aanleiding daarvoor was dat de Maurikse veteranen al enige jaren tegen de vijf andere afdelingen van Jong Gelre in het Rivierengebied speelden om het ringkampioenschap. Die wedstrijden smaakten naar meer.

Voorbeeld

Om zich heen zag Han allerlei recreantenafdelingen van volleybal-, turn- en trimverenigingen als paddestoelen uit de grond schieten. Ook de REVOBA op de Utrechtse Heuvelrug vormde een goed voorbeeld hoe recreatieve volleyballers elkaar in een competitie konden treffen. Bij elkaar was dit voldoende aanleiding om in de eigen omgeving eens te kijken hoe een dergelijk initiatief zou vallen.

Activitas

Op 25 januari 1984 stelde de Maurikse korfbalvereniging Activitas de kantine ter beschikking. De enige voorwaarde was dat de baropbrengst voor de korfbalvereniging zou zijn, hetgeen uiteraard geen enkel probleem was. Voor deze avond werden twee en twintig verenigingen uitgenodigd.
Het werd een succesvolle avond. Twaalf verenigingen kwamen naar Maurik. Onder leiding van Han spraken zij over de wenselijkheid van een competitie voor recreatief spelende volleybalteams in het Rivierengebied. Duidelijk werd aan het eind van de avond dat daarvoor voldoende draagvlak aanwezig was.

Voorbereidingen

In de daarop volgende maanden trof Han de voorbereidingen voor het eerste seizoen. Allereerst maakte hij statuten en een huishoudelijk reglement. Ook stelde hij een programmaboekje samen voor de aangemelde negentien herenteams en twaalf damesteams.
De meeste tijd in de voorbereiding ging zitten in het wedstrijdreglement. Enkele teams wilden graag de mogelijkheid hebben om spelers die ook in de NEVOBO speelden op te stellen. Andere wilden dat juist niet. Uiteindelijk werd op democratische wijze een tussenoplossing gekozen die nog steeds in het wedstrijdreglement staat opgenomen.

Vereniging

Als organisatievorm koos RECVOL Rivierenland de vereniging. Bij de REVOBA, een stichting, nam het bestuur alle beslissingen en hadden de deelnemers niets in te brengen wat besluitvorming betreft. Dat leek de oprichters een slechte zaak. Een dagelijks bestuur moet worden aangestuurd en gecontroleerd door de leden, in dit geval dus de deelnemende verenigingen, clubs en dergelijke. Elk lid kreeg een stem in de Adviesraad, het algemeen bestuur.